Centar-Jelah doo Tešanj

DC Kraševo
Matuzići bb
74266 Tešanjka

Bosna i Hercegovina

Preduzeće za unutarnju i međunarodnu špediciju

Kontaktirajte nas

Centar-Jelah

 

DC Kraševo
Matuzići bb
74266 Tešanjka
Bosna i Hercegovina

Direktor:
Suad Hasanbašić
++387 (0) 63 795 786

Fax:
++387 (0) 32 692 660
__________________________________________________________________________________

Prevoz:
++387 (0) 32 691 234
++387 (0) 32 692 368
++387 (0) 63 795 783
e-mail: almacentar@gmail.com
Fax:
++387 (0) 32 692 660
__________________________________________________________________________________

Carinjenje robe:
++387 (0) 32 692 663
++387 (0) 32 692 664
++387 (0) 32 692 665
++387 (0) 32 692 666
e-mail: centarj@bih.net.ba
e-mail: centar@cutuk.net
Fax:
++387 (0) 32 692 660

_________________________________________________________________________

Knjigovodstvo:
++387 (0) 32 692 661
++387 (0) 32 692 368
Fax:
++387 (0) 32 692 660